Kolik hos barn

När ett spädbarn skriker i långa perioder utan synlig anledning brukar man kalla det för kolik. Det är inte helt kartlagt vad som orsakar kolik, men det drabbar ungefär vart femte barn. Oftast går det över mellan tre och fyra månaders ålder.

Vad kan jag göra?
Det finns flera saker man kan pröva för att lindra spädbarnskolik. Det kan hjälpa att låta barnet rapa ordentligt efter amningen. Tar man det lugnt och låter barnet äta med flera pauser kan detta också ha positiv effekt. I allmänhet bör man försöka ha lugnt och stilla när barnet äter. Det finns även en receptfri medicin som kan hjälpa vid kolik.

Vilken receptfri medicin kan jag välja?
Till spädbarn kan man ge Minifom (dimetikon). Det är droppar som man ger barnet med sked före måltid. Minifom minskar gasen och full effekt nås vanligtvis efter att man gett det till barnet i ett par dygn. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln, där även doseringsanvisningar finns.