Fästing hos hund

Fästingen är en parasit som angriper varmblodiga djur i sin omgivning. Hundar, katter, människor och även fåglar kan få fästingar. Fästingar söker sig till skuggiga platser, ofta på grässtrån där de kan komma tillräckligt nära ett förbipasserande djur. De griper tag i pälsen och sätter sig på huden, där den hakar sig fast i skinnet och börjar suga blod. Ibland sätter de sig nära hundens ögon eller hals. Även som larv och nymf söker sig fästingen till ett värddjur för att suga blod och då de är mindre än en vuxen fästing kan det vara svårt att upptäcka dessa. Den stora faran med fästingar är att de kan smitta hunden med Borrelia eller Anaplasma (även känt som Erlichia). Det går dessvärre inte att vaccinera sin hund mot dessa sjukdomar. Man kan hjälpa sin hund att undgå att bli fästingbiten.

Vad kan jag göra?
En människa kan undvika att gå barbent i högt gräs eller ligga direkt på marken, men hundar som vistas utomhus kommer förr eller senare bli angripna av fästingar. Som hundägare bör man under fästingsäsongen regelbundet genomsöka hundens päls och avlägsna eventuella fästingar. Allt eftersom fästingen suger blod sväller dess bakkropp som kan bli större än en ärta. Det är viktigt att man inte klämmer på den runda bakkroppen eftersom det ökar risken att bli smittad med fästingburna sjukdomar som exempelvis TBE. Använder man en fästingplockare eller fästingsnara så går det lättare att få bort hela fästingen. Om man vil ta med hunden när man reser bör man vara extra uppmärksam och se till att hunden har ett fullgott skydd mot fästingar.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Effipro (fipronil) är en lösning som man droppar på hundens rygg, mellan pälsstråna. Man behandlar i förebyggande syfte och motverkar på så vis nya fästingangrepp. Fästingar som redan finns på hunden när lösningen appliceras kan dock överleva. Effekten kan vara i upp till fyra veckor. Frontline vet. (fripronil) är en kutan spray som man sprayar i hela hundens päls. Den motverkar fästingangrepp och annan ohyra i tre till fem veckor. Det är mycket viktigt att man följer instruktionerna som följer med i medicinförpackningen samt ser till att fästingmedlet inte slickas eller sköljs ur pälsen.