Loppor hos katt

Loppan är en insekt som angriper andra djur och suger blod. De blir vanligtvis två till tre millimeter och kännetecknas av sina långa bakben som gör att de kan hoppa långt. Det finns många arter av loppor och ofta riktar de in sig på ett specifikt värddjur, exempelvis hund eller katt. Kattloppan är den vanligaste typen i Sverige och kan trots namnet även angripa hundar. Det första tecknet på att din katt har fått loppor är att den kliar sig. Päls som lossnat kan innehålla små partiklar, loppornas avföring. Dessa kan orsaka allergi hos katten, med hudbesvär som klåda, mjäll och håravfall. Loppan lägger en stor mängd ägg som faller ner och sprids i kattens omgivning. Därför är det viktigt att åtgärda problemet så tidigt som möjligt.

Vad kan jag göra?
Genom att hålla rent och dammsuga ytorna där katten vistas, exempelvis korg, klösvägg eller andra kattredskap, kan man bli av med en stor del av lopporna. Filtar och tyg som katten kommer i kontakt med bör tvättas regelbundet eftersom de ger goda förutsättningar för loppornas larver och puppor att utvecklas. Man kan förebygga och stoppa loppangrepp genom att ge katten behandling med ett receptfritt medel.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Advantage vet. (imidakloprid) är en flytande lösning i små behållare som man tömmer på kattens rygg. Det dödar vuxna loppor på katten och även loppor i andra utvecklingsstadier som finns omgivningen. Det räcker oftast med en behandling, annars ska man låta det gå minst en vecka innan man behandlar katten igen. Program vet. (lufenuron) är en flytande lösning som man ger tillsammans med kattfodret. Loppor som sugit blod från en katt som får behandling med Program vet. kommer inte kunna föröka sig. Frontline Comp vet.för katt är en lösning som appliceras i kattens päls och motverkar förutom loppor även fästingar och löss. Innan du ger medicin till din katt är det viktigt att du väger katten och anpassar dosen efter kattens kroppsvikt.  Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.