Multivitamin

För vissa människor är det särskilt viktigt att få i sig alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Exempelvis kan man ha ett ökat behov när man är gravid, ammar eller sportar mycket. Äldre kan av olika orsaker ha svårare att ta upp näring från maten och löper därför större risk att få brist på vissa ämnen. Går man en längre tid med mineral- eller vitaminbrist utan åtgärd kan man få problem med hälsan. Det finns flera sätt att försäkra sig om att ens intag av vitaminer och mineraler är tillräckligt.

Vad kan jag göra?
Med en rik och varierad kost får man i sig alla de vitaminer och mineraler som kroppen behöver. I de fall då man inte kan hålla en balanserad kost finns kosttillskott i form av multivitaminpreparat.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Minorplex innehåller bl a vitamin A, B, C och D och kan ges till barn från 4 år. Dulcivit comp innehåller vitamin A, B, C, D, E samt järn. Lixir finns även som oral lösning, vilket kan passa bra om man exempelvis har svårt att svälja tabletter. Behöver man bara en viss vitamin eller mineral finns det mediciner för detta. Se de olika avsnitten: B-vitamin, C-vitamin, D-vitamin och kalcium, E-vitamin, Järn, Kalium, Magnesium. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.