Avmaskning av hund

Det finns flera olika sorters parasiterande maskar som har hunden som sitt värddjur. Hunden kan råka få i sig maskägg eller larver om de äter exempelvis vilda gnagare eller viltkött. Maskarna lever vanligtvis i tarmarna och lägger ägg som sedan sprids med hundens avföring. Vanligtvis ser man inte utanpå att ens husdjur är infekterat, men i vissa fall kan spår av masken upptäckas i hundens avföring eller eventuella kräkningar. Man ska se över hundens allmäntillstånd och leta efter symtom som exempelvis diarré, förstoppning, kräkningar och dålig aptit. Inälvsmaskar förekommer i stor utsträckning i naturen, men risken att din hund infekteras beror framförallt på vilken miljö hunden vistas i och vilket foder hunden får.

Vad kan jag göra?
Mask i magen är en vanlig hundsjukdom. Hundar på kennel löper särskilt stor risk att få i sig mask, vilket gör att man vid hunduppfödning följer lite striktare rutiner för avmaskning än vad som är nödvändigt för sällskapshundar i hemmiljö. Vanligtvis avmaskas tiken och hennes valpar en gång och sedan görs en avmaskning till när hundarna är ett år gamla. Om din hund får mask som återkommer efter behandling bör du försöka ta reda på vad smittkällan kan vara. Om man ska resa med hund är det extra viktigt att vara försiktig och föreskrifter som gäller för området man reser till. Det kan vara nödvändigt att avmaska hunden i samband med hemkomst. Fråga hos din veterinär eller på ditt närmaste apotek. För att kunna behandla din hund på rätt sätt är det viktigt att identifiera vilken sorts mask det rör sig om. Det görs enklast genom ett avföringsprov som man lämnar in för analys. ”Kollamasken smådjur” är ett kit som innehåller det material och instruktioner som behövs. Nästa steg är att välja ut vilket medel man ska använda för att avmaska hunden.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Axilur vet. (fenbendazol) kan användas i förebyggande syfte mot de flesta sorters mask. Det ges till en dräktig tik från och med det 40:e dräktighetsdygnet till och med två veckor efter att valparna föds. Detta motverkar att valparna får mask. För behandling av vuxen hund med mask pågår behandlingen i tre dagar. Drontal Comp vet. ges vid ett enda tillfälle och verkar mot alla de vanligaste maskarna. Man bör endast behandla hunden mot den eller de sorters mask som hunden har angripits av. Medicinerna mot mask hos hund i Sverige har än så länge god verkan, men det är viktigt att man följer instruktionerna noga. Detta minimerar risken för att masken blir resistent. Det är också viktigt att man väger hunden så att dosen kan göras mer exakt. Läs alltid instruktionerna som finns på avmaskningsmedlets förpackning. Det är viktigt för din hunds hälsa att du väljer rätt avmaskningsmedel.