Förstoppning hos barn

Förstoppning kan drabba barn som får modersmjölksersättning eller äldre barn som börjat äta riktig mat eller barn som upplevt andra miljöombyten. Barnet kan även få trög mage av att undvika att gå på toaletten eller använda pottan. Förstoppningen kan leda till att barnet får ont i magen. Det finns flera sätt att ta hand om ett barn med trög mage eller hjälpa barnet att undvika förstoppning.

Vad kan jag göra?
Det är viktigt att barnet får i sig vätska tillsammans med maten, eftersom det hjälper matsmältningen. Katrinplommonpuré kan snabbt få igång barnets mage. Det hjälper också om barnet är aktivt och rör på sig, samt går på toaletten vid ungefär samma tidpunkter varje dag. Går förstoppningen inte att lindra trots detta kan man även pröva att ge receptfri medicin, beroende på hur gammalt barnet är.

Vilken receptfri medicin kan jag välja?
Tillfällig förstoppning
Microlax och Resulax (sorbitol) är snabbverkande laxermedel på tub. De kan ges även till små barn utan läkares ordination men det är aldrig fel att be om råd innan man behandlar ett barn som har förstoppning.

Från 1 års ålder kan man ge rektallösningen Toilax (bisakodyl). De verkar inom c:a en timme.
Från 10 år kan man ge Dulcolax tabletter (bisakodyl). De verkar efter 15-60 minuter.
Från 12 år kan man ge Toilax (bisakodyl) eller Laxoberal (natriumpikosulfat). Effekten kommer inom c:a 6-12 timmar.

Det är viktigt att inte behandla under längre tid än vad som är nödvändigt, eftersom man då riskerar att rubba den naturliga tarmfunktionen hos barnet.

Långvarig förstoppning
Från 1 år kan man ge barnet Importal Ex-Lax (laktitol). Det är ett pulver som blandas med vätska och ges tillsammans med maten.
Från 8 år kan man ge Forlax (makrogol). En dospåse blandas med vatten och tas på morgonen.
Från 12 år kan man ge Cilaxoral droppar (natriumpikosulfat). De verkar efter ett eller ett par dygns användning.

Om barnets förstoppning trots behandling inte gått över efter en vecka bör man söka vård. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln, där även doseringsanvisningar finns.