Hosta

Det finns flera olika typer av hosta och de kan bero på olika saker. När luftvägarna irriteras bildas ett skyddande slem i luftstrupen. Hostreflexen får oss att hosta upp slemmet, vilket hjälper kroppen att bli av med bakterier och skadliga ämnen. Finns det inget slem kan det röra sig om torrhosta eller rethosta, med ständigt upprepade hostanfall som irriterar luftvägarna. Efter en förkylning kan det dröja några veckor innan hostan helt försvinner, eftersom luftvägarnas slemhinnor blivit känsliga. Det finns flera sätt att lindra hosta.
Vad kan jag göra?
Hostan kan vara ett förkylningssymtom eller tecken på en bakterieinfektion. Att dricka någonting varmt kan lätta irritationen i halsen tillfälligt. Det finns flera receptfria mediciner mot olika former av hosta. Har man exempelvis besvärande rethosta på natten kan man ta hostmedicin innan man lägger sig.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Mot torrhosta kan man ta Nipaxon (noskapin). Mot seg slemhosta kan man ta Quilla Simplex, Bisolvon(bromhexin) eller Theracough (guafenesin). Hostmedicinerna tas vanligtvis c:a tre gånger om dagen med jämna mellanrum. Barn tar en mindre dos än vuxna. Bromhexin kan ges till barn från 1 års ålder. Noskapin kan ges till barn från 2 år. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.