Svinkoppor

Svinkoppor, eller impetigo, är små, röda utslag på huden. Oftast uppstår svinkoppor kring munnen. Utslagen orsakas av en bakterieinfektion och utslagen genomgår en tydlig förändring. De är först små, röda prickar som blir varfyllda blåsor, som sedan övergår i gula sårskorpor. Svinkoppor kan klia men man bör undvika att riva sönder blåsor eller skorpor annat än när man tvättar dem, eftersom det ökar risken för spridning. Det är främst barn som får svinkoppor, men även vuxna kan drabbas. Det går att behandla svinkoppor.

Vad kan jag göra?
Svinkoppor kan likna munherpes, men den mest uppenbara skillnaden är den gula färgen på sårskorpan. Blåsor och sårskorpor bör man aktivt försöka bli av med. På ställen där man lätt kommer åt kan man tvätta dem med vatten och tvål, två gånger dagligen. Det är viktigt att man tar bort sårskorporna, eftersom bakterierna då får svårare att föröka sig. Smittorisken är hög, och man bör inte dela handduk. Barn med svinkoppor bör stanna hemma från förskola. Vid behandling i hemmet finns även receptfria mediciner mot svinkoppor som motverkar infektion.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Både LHP och Microcid (väteperoxid) verkar bakteriedödande. Man stryker på salvan i samband med tvätt av såren, en till två gånger om dagen. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln