Gallsten

Gallstenar är ett slags kristaller som bildas inuti gallblåsan och kan orsaka intensiv smärta i samband med måltid. Det finns flera bakomliggande orsaker till att man får gallsten. Exempelvis löper man större risk om man äter mycket fet mat. När man äter pressas galla ut ur gallblåsan och om det då ligger gallstenar i vägen kan det göra mycket ont. Det går att bli av med gallsten, men framförallt kan man behöva lindra smärtan.

Vad kan jag göra?
Har man lätta besvär som man vet beror på gallsten kan man använda receptfria smärtstillande läkemedel. Om det gör mycket ont i magen bör man söka vård och utreda orsaken.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Voltaren T och Eeze innehåller diklofenak som ger likvärdig smärtlindring. Medicinerna kan tas vid behov, förslagsvis var fjärde eller var sjätte timme, men man bör inte ta fler än tre tabletter per dygn. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.