Migrän

Migrän kommer vanligtvis i form av kraftig huvudvärk i ena eller båda sidorna av huvudet. Det är oklart vad som orsakar migrän, men ofta kommer besvären i samband med mens eller vid förtäring av vissa livsmedel.  Smärtan kan vara mycket intensiv och kan vara i flera timmar. Innan migränen sätter in kan man i vissa fall känna illamående, yrsel eller ökad känslighet mot ljud, ljus och lukter. Dessa symtom kallas gemensamt för aura. Migrän är vanligare hos kvinnor än hos män och ofta är besvären ärftliga. Det finns hjälp att få.

Vad kan jag göra?
Man gör bäst i att försöka vila och slappna av. Vet man om att man har lätt att få migrän av viss mat eller dryck bör man undvika dessa. Så fort man känner av eventuell aura eller så fort värken kommer bör man söka sig till en mörk och lugn plats och undvika stress. Det finns flera receptfria mediciner som kan lindra smärtan och dessa bör tas vid första tecken på migrän.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Voltaren T (diklofenak) och Zomig Nasal (zolmitripan) används särskilt vid migrän. Vid samtidigt illamående kan det vara praktiskt att välja ett läkemedel som inte behöver sväljas, t ex nässpray, eftersom man annars riskerar att få upp tabletten innan den hunnit göra nytta.Treo och Magnecyl (acetylsalicylsyra) finns som brustabletter, vilka verkar snabbare än vanliga tabletter. De används även i kombination med koffein, vilket kan öka den smärtstillande effekten. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.