Loppor hos hund

Loppan är en insekt som angriper andra djur och suger blod. De blir vanligtvis två till tre millimeter och kännetecknas av sina långa bakben som gör att de kan hoppa långt. Det finns många arter av loppor och ofta riktar de in sig på ett specifikt värddjur, exempelvis hund eller katt. Kattloppan är den vanligaste typen i Sverige och angriper trots namnet även hundar. Det första tecknet på att din hund har fått loppor är att den kliar sig ofta. Päls som lossnat kan innehålla små partiklar, loppornas avföring. Dessa kan orsaka allergi hos hunden, med hudbesvär som klåda, mjäll och håravfall. Loppan lägger en stor mängd ägg som faller ner och sprids i hundens omgivning. Därför är det viktigt att åtgärda problemet så tidigt som möjligt.

Vad kan jag göra?
Genom att hålla rent och dammsuga ytorna där hunden vistas, exempelvis korg eller koja, kan man bli av med en stor del av lopporna. Filtar och tyg som hunden kommer i kontakt med bör tvättas regelbundet eftersom de ger goda förutsättningar för loppornas larver och puppor att utvecklas. Man kan förebygga och stoppa loppangrepp genom att behandla hunden med ett receptfritt medel.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Advantage vet. (imidakloprid) är en flytande lösning i små behållare som man tömmer på hundens rygg. Det dödar vuxna loppor på hunden och även loppor i andra utvecklingsstadier som finns omgivningen. Det räcker oftast med en behandling, annars ska man låta det gå minst en vecka innan man behandlar hunden igen. Program vet. (lufenuron) är tabletter som man ger tillsammans med hundfodret. Loppor som sugit blod från en hund som får behandling kommer inte kunna föröka sig. Frontline Comp vet. är en lösning som appliceras i hundens päls och motverkar förutom loppor även fästingar och löss. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.