Brännskador

Brännskador inträffar då huden utsätts för höga temperaturer, exempelvis om man får hett vatten på sig eller rör vid en varm spishäll eller brinnande föremål. Man kan även få lättare brännskador av att sola, så kallad solsveda. Brännskadad hud har olika utseende beroende på hur djup skadan är men vanligt är att huden blir röd, svider och att vätskande blåsor bildas. Huden består av tre lager och förenklat kan man säga att en lätt brännskada endast påverkar det första, översta lagret medan en svår brännskada går ända ner till det tredje, understa lagret. Ju djupare en brännskada är, desto längre tid tar den att läka.
Vad kan jag göra?
Behandling av brännskador i hemmet är lämpligt om skadan är mindre och inte är allvarlig. Det kan vara bra att täcka över brännsår med speciella plåster som inte luddar och fastnar i våta sår. Det finns även receptfria salvor som lindrar sveda och påskyndar läkandet.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Inotyol kan smörjas in på det brännskadade området och lindrar sveda och irritation. LHP (väteperoxid) salva motverkar infektion. Xylocain (lidokain) dämpar smärta i området där den stryks på. När såren läker kan man smörja flera gånger om dagen. När brännsåren är läkta kan huden ha blivit tjockare och det kan klia. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln