Skorv hos barn

Mjölkskorv är feta, gulvita fjäll i hårbotten och är vanligt bland spädbarn. Skorv orsakas av att huden producerar för mycket talg. Det är inte farligt, men det kan ta tid innan skorven försvinner av sig själv. Det går bra att behandla mjölkskorv för att fortare hjälpa barnet att bli fri från besvären.

Vad kan jag göra?
Mjölkskorv kan försvinna av sig själv, med man kan även behandla barnets hud med receptfri medicin för att mjuka upp hudfjällen. När man låtit salvan sitta på ett tag kan man varsamt skrapa bort skorven.

Vilken receptfri medicin kan jag välja?
Salsyvase (salicylsyra) är den enda receptfria produkten mot skorv. Salvan smörjs in på den drabbade huden flera gånger vid behov, exempelvis till natten. Hudfjällen blir då lättare att ta bort. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln, där även doseringsanvisningar finns.