Tandvård

Bakterier finns normalt i munnen, men om man av någon anledning inte håller tillräckligt god munhygien kan man få hål i tänderna (karies). Det kan synas som bruna fläckar på tänderna och tandköttet kan bli rött och svullet. Låter man detta fortsätta en längre tid kan tänderna ta så mycket skada att de faller av eller lätt går sönder. Man kan med enkla medel ge tänderna bättre förutsättningar att hålla sig friska.

Vad kan jag göra?
Det är viktigt att hålla god munhygien och borsta tänderna regelbundet. Vilka matvanor man har spelar också en stor roll. I stort sett all tandkräm innehåller fluor, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att använda produkter med högre fluorhalt. Dessa klassas som läkemedel, men finns tillgängliga utan recept.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Fluortabletter och tuggummin med natriumfluorid som Dentan, Fludent och Fluorette kan tas dagligen och stärker tändernas skydd. Produkter med bakteriedödande verkan såsom Corsodyl (klorhexidin) tas endast i särskilda fall då extra skydd är nödvändigt, exempelvis inför ingrepp i munhålan, eller då vanlig tandborstning inte är möjlig. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.