Förstoppning

Om man inte lyckas gå på toaletten på tre dygn eller mer beror det troligtvis på förstoppning. Man kan vara hård i magen tillfälligt eller under en längre tid. Kortvariga besvär kan bero på miljöombyte eller stress. Fiberfattig kost och brist på motion kan ge långvarig förstoppning. Även läkemedel kan ge trög mage som biverkan. Det finns flera sätt att undvika att bli förstoppad eller ta hand om en trög mage.
Vad kan jag göra?
Har man besvär med förstoppning kan man, förutom att dricka extra mycket, äta fiberrik mat och regelbundet ta promenader. Man kan även pröva receptfria läkemedel med laxerande effekt. Det finns olika sorters laxermedel beroende på om problemen är långvariga eller är akuta.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Vid akut förstoppning kan man använda snabbverkande produkter som exempelvis Microlax eller Relaxit. Dessa mediciner verkar inom en timme. Läkemedel som Dulcolax enterotabletter (bisakodyl) och Laxoberal kapsel (natriumpikosulfat) ger effekt efter 8-12 timmar. Dessa passar bra då man vill få igång magen samma dag, utan att läget är akut. Lunelax (ispaghulaskal) innehåller mycket fibrer och kan få igång en trög mage efter tre till fem dagars användning. Dessa kan användas av personer med långvarig förstoppning som inte lindrats trots ändrad kost. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.