Illamående under graviditet

Förändringarna under graviditeten kan göra att man lätt känner sig illamående. Detta kan vara extra påtagligt under de första månaderna. Det kan leda till att man går ner i vikt men det påverkar vanligtvis inte fostret negativt. Man kan själv behandla graviditetsillamående.

Vad kan jag göra?
Illamåendet kan bli lättare att hantera om man äter mindre måltider men oftare. Man bör även se till att ersätta förlorad vätska om man har problem med kräkningar, exempelvis på morgonen. Det finns även en receptfri medicin som gravida kan ta mot illamående.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Postafen (meklozin) motverkar illamående och tas förebyggande. Vanligtvis används det mot åksjuka, men det kan även tas mot illamående under graviditeten. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.