Sluta röka

Det kan vara svårt att sluta röka eftersom nikotin är beroendeframkallande. När kroppen vant sig vid en regelbunden mängd nikotin kan man få abstinensbesvär om man försöker sluta röka eller snusa. Lyckas man sluta med cigaretter och snus har man en lång rad positiva hälsoeffekter att vänta. Redan inom några dygn ökar syrehalten i blodet och smak- och luktsinnet förbättras. Man kan även få bättre kondition och känna sig piggare inom några månaders rökstopp. Det finns hjälpmedel man kan ha nytta av om man bestämt sig för att sluta röka.

Vad kan jag göra?
Listan på goda hälsoeffekter vid rökavvänjning är lång och det bästa är naturligtvis om man kan sluta tvärt. Ibland kan det behövas stöd för att komma igång, exempelvis finns information om nedtrappningsprogram på apotek och vårdcentraler. Ett alternativ är receptfria nikotinläkemedel som kan hjälpa dig nå målet.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Nikotinersättning kommer i många olika former, exempelvis tuggummin och sugtabletter som verkar genom att nikotin tas upp genom den tunna huden i munnen. Depotplåster ger effekt i upp till ett dygn. NicoretteInhalator (nikotin) består av ett munstycke och nikotinstift. Den är bra om man känner att man saknar en cigarett att hålla i. Zonnic Pepparmint (nikotin) är en snabbverkande munspray som man riktar mot insidan av kinden. Man får pröva sig fram och hitta en variant eller kombination man trivs med, så länge den totala mängden nikotin per dygn inte blir högre än den var med cigaretter eller snus. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.