Migrän under graviditet

Migrän uppstår lättare hos gravida eftersom kroppen genomgår flera förändringar. Man blir känsligare mot stress och detta kan i sin tur utlösa migrän. Har man tidigare haft migrän är man bekant med de symtom som är tecken på att ett migränanfall är på väg. Det kan exempelvis vara trötthet, koncentrationssvårigheter, domningar eller synstörningar. Det går oftast bra att själv behandla migrän under graviditeten.

Vad kan jag göra?
För att motverka migrän är det viktigt att vila och undvika stress. En tyst, lugn miljö är perfekt för avkoppling. Har man aldrig tidigare haft migrän utan får det för första gången under graviditeten bör man söka vård. Det finns receptfria läkemedel man kan ta för att lindra migrän även under graviditeten.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Alvedon, Panodil, Pamol och Reliv innehåller alla paracetamol och är de receptfria mediciner som man rekommenderar för gravida. Dessa läkemedel går bra att använda för tillfälliga besvär när som helst under graviditeten, men behöver man ta smärtstillande under en längre tid bör man kontakta vården. Vill man ta andra receptfria läkemedel, tex läkemedel som man har använt före graviditeten, bör man först rådfråga en läkare. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.