Reumatism

Reumatism är ett samlingsnamn för en mängd sjukdomar i lederna, exempelvis ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), ledsvikt och artros (ledförslitning). Ett vanligt symtom vid reumatism är att leder blir stela. De kan även svullna upp, bli inflammerade och värka. Reumatism kan te sig olika från person till person, men det börjar ofta i små leder, t ex fingrar och händer. Problemen kan gå över, men de kan också återkomma. Med tiden tar lederna allt större skada och rörligheten kan försämras. Reumatism fortsätter livet ut men det går att bromsa sjukdomsförloppet med medicinering.

Vad kan jag göra?
Det är viktigt att röra på sig och inte bli stillasittande under längre perioder. Dock bör man undvika aktiviteter som belastar lederna alltför mycket. Det är samtidigt viktigt att man får vila ut, flera pauser om dagen om det behövs. Läkemedel som lindrar reumatiska besvär finns tillgängliga receptfritt på apotek. För att kunna behandla sjukdomen vidare bör man kontakta en läkare och försöka ta reda på den bakomliggande orsaken. När man vet mer om vad som ger upphov till symtomen kan en bättre behandling sättas in. Flera receptfria mediciner kan lindra smärta och stelhet vid reumatism.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Värk och svullnad kan lindras med antiinflammatoriska läkemedel, exempelvis Eeze (diklofenak) eller Ibumetin (ibuprofen). Känner man till att en eller flera leder är drabbade av artros kan man ta exempelvis Artrox eller Comfora (glukosamin) för att motverka ytterligare slitage. Även vanliga smärtstillande utan antiinflammatorisk effekt kan dämpa smärtan, t ex Alvedon (paracetamol).  Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln.