Avmaskning av katt

Det finns flera olika sorters parasitmaskar som har katten som sitt värddjur. De vanligaste är bandmask och spolmask. Katten kan råka få i sig maskägg eller larver om de äter exempelvis vilda gnagare eller fåglar. Maskarna lever vanligtvis i tarmarna och lägger ägg som sedan sprids med kattens avföring. Det kan vara svårt att se om en katt är infekterad, men i vissa fall kan spår av masken upptäckas i kattens avföring eller i eventuella kräkningar. Man ska se över kattens allmäntillstånd och leta efter symtom som exempelvis diarré, förstoppning, kräkningar och dålig aptit. Inälvsmaskar förekommer i stor utsträckning i naturen, men risken att din katt infekteras beror framförallt på vilken miljö katten vistas i och vilket foder katten får.

Vad kan jag göra?
Mask i magen är en vanlig kattsjukdom. Innekatter ska normalt sett inte löpa någon risk att få i sig inälvsmask, men utekatter bör avmaskas regelbundet. Vanligtvis avmaskas de som kattungar vid 14-20 dagars ålder och därefter en kur varannan till var fjärde vecka upp till tre månaders ålder. Ungkatter upp till två år gamla avmaskas med två kurer om året. Om din katt får mask som återkommer efter behandling bör du försöka ta reda på vad smittkällan kan vara. Om man ska resa med katt är det extra viktigt att vara försiktig och föreskrifter som gäller för området man reser till. Det kan vara nödvändigt att avmaska katten i samband med hemkomst. Fråga hos din veterinär eller på ditt närmaste apotek. För att kunna behandla din katt på rätt sätt är det viktigt att identifiera vilken sorts mask det rör sig om. Det görs enklast genom ett avföringsprov som man lämnar in för analys. ”Kollamasken smådjur” är ett kit som innehåller det material och instruktioner som behövs. Nästa steg är att välja ut vilket medel man ska använda för att avmaska katten.

Vilken receptfri medicin ska jag välja?
Drontal Comp vet. ges vid ett enda tillfälle och verkar mot alla de vanligaste maskarna. Banminth vet. (pyrantel) är en pasta som används vid avmaskning av framförallt kattungar men även ungkatter. Dosen mäts upp med hjälp av en dosspruta och man behandlar enligt ett schema som finns i förpackningen. Milbemax vet. är ett avmaskningsmedel i form av små tabletter med köttsmak. En engångsdos räcker och verkar mot alla vanligt förekommande maskar hos katt. Man bör endast behandla katten mot den eller de sorters mask som katten har angripits av. Medicinerna mot mask hos katt i Sverige har än så länge god verkan, men det är viktigt att man följer instruktionerna noga. Detta minimerar risken för att masken blir resistent. Det är också viktigt att man väger katten så att dosen kan göras mer exakt. Läs alltid instruktionerna som finns på avmaskningsmedlets förpackning. Det är viktigt för din katts hälsa att du väljer rätt avmaskningsmedel.